Informace pro rodiče

 

USPOŘÁDÁNÍ DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
PŘÍCHOD DĚTÍ DO ŠKOLKY
OD 6.00 DO 16.30 HOD.

RANNÍ ČINOSTI
 

 • 6.00 – 7.30
  Příchod dětí do školky, společné scházení v jedné třídě.
   
 • 7.30 – 8.30
  Scházení na kmenových třídách s třídní učitelkou. Individuální přivítání s dětmi. Nabídka výtvarných, zájmových činností, volné hry dětí v koutcích a navazování kamarádských vztahů.

 

DOPOLEDNÍ ČINNOSTI

 • 8.30 – 9.35
  Průběžné podávání svačiny, cvičení, individuální a skupinové činnosti dle tematických celků, příprava předškoláků, hygiena a příprava na pobyt venku.

 

 • 9.45 -11.45 
  Pobyt venku – vycházka, hřiště, školní zahrada. Vše záleží na aktuálním počasí.

 

 •  12.15
   Vyzvedávání dětí, které jdou po obědě.

 

ODPOLEDNÍ ČINNOSTI

 • 11.50- 14.00
  Příprava dětí na oběd hygiena a společné stolování. Odpočinek dětí, čtení pohádky, nabídka klidových aktivit pro děti které nespí
  ( hry u stolečku, puzzle, omalovánky, pexeso, didaktické hry, individuální práce s dětmi
  - grafomotorika,  pracovní listy).
   
 • 14.30
  Odpoledne vyzvedávejte děti nejdříve v tomto čase z důvodu probuzení a klidného průběhu svačiny. Dřívější příchod hlaste paní učitelce!

 

 • 14.00 – 16.30
  Probouzení dětí, svačina, hygiena, hry a zájmové činnosti dětí
  do odchodu domů, pobyt na školní zahradě.
 

V PRŮBĚHU CELÉHO DNE JE ZAJIŠTĚN PITNÝ REŽIM
Děti si volí, zda si při svačině vezmou čaj, šťávu, mléko, vodu či kakao.
Vodu a čaj mají děti zajištěný celý den, tekutiny si nalévají do vlastního hrníčku,
který si v září přinesou do školky. PANÍ UČITELKA DOHLÍŽÍ NA PITNÝ REŽIM!
 

PŘÍCHOD DO ŠKOLKY
Maminko a tatínku, ráno když vstoupíte do šatny, tak se posaďte a sledujte, jak se Vaše dítě dokáže samo převléci, občas  dopomožte  a udělejte si čas. Uvidíte, jak se Vaše dítě postupem času zlepšuje a je samostatné.
Pak si společně přečtěte, co dobrého nám paní kuchařky uvaří, popřejte svému dítěti krásný den, rozlučte se a předejte dítě paní učitelce, které nahlásíte i docházku – dopolední či celodenní. Dítě předejte učitelce, ať už je veselé, smutné někdy i plačící. Zabouchněte dveře a dítě se promění ve veselého kamaráda/kamarádku, které bude s námi objevovat krásný dětský svět.

NEPRODLUŽUJE ROZLOUČENÍ, NEPROSPĚJE TO DÍTĚTI ANI VÁM!
 

ODCHOD ZE ŠKOLKY
Po příchodu rodičů do třídy nebo šatny Vás prosíme, aby jste vyčkali. Vedeme děti k úklidu hraček, rozloučení s učitelkou a následnému předání dětí mamince, tatínkovi, prarodičům
Přivítejte se, povídejte si o tom, co dítě prožilo, prohlédněte si nástěnku, zda tam nenajdete obrázek Vašeho dítěte.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
VÁŽENÍ RODIČE, PANÍ UČITELKA MŮŽE PŘEDAT DÍTĚ OSOBÁM, KTERÉ JSOU ŘÁDNĚ ZAPSÁNY V DOTAZNÍKU PRO RODIČE.

 Pokud z vážných důvodů nemůžete dítě vyzvednout, musíte Vámi  
 pověřenou osobu zapsat do dokumentace dítěte nebo napsat email
 paní ředitelce, která informaci předá třídní učitelce.
 

DÍTĚ NEBUDE PŘEDÁNO CIZÍ OSOBĚ!
 

UZAVŘENÍ ŠKOLKY
Mateřská škola se uzavírá v 16.30 hod!
Nenechávejte děti ve školce dlouho, užívejte si společné chvíle.
Když zůstane dítě ve školce poslední, je smutné, obává se, že jste
na něj zapomněli. Pokud víte, že některý den přijdete později,
dítěti to řekněte. 

 

 
 
 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 JE STANOVEN VE VÝŠI 500KČ MĚSÍČNĚ.

PROSÍME RODIČE NOVÝCH DĚTÍ, ABY SI NEZAPOMNĚLI ZŘÍDIT INKASNÍ PŘÍKAZ U SVÉ BANKY!!!!

    ČÍSLO ÚČTU JE 86- 116 137 0277/0100
 
DÁLE PROSÍME O ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ A ZAPLACENÍ ZÁLOHY 1000,- KČ
POKUD ZÁLOHU BUDETE POSÍLAT NA NÁŠ ÚČET, NEZAPOMEŇTE PLATBU ŘÁDNĚ OZNAČIT JMÉNEM VAŠEHO DÍTĚTE!!!
 

 

Přihlášku si můžete vytisknout zde.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ.pdf (31936)

 

 

 

 

 

Upozornění pro rodiče, které odchází do školy!!

Vyúčtování zálohy proběhne v měsící září a to z důvodu, že některé děti budou navštěvovat MŠ i o prázdninách. Proto inkasní příkazy zrušte až od října! Případný přeplatek Vám bude zaslán na účet. Pokud upřednostníte přeplatek vrátit v hotovosti, prosím o telefonickou domluvu na tel. čísle 777 401 307.

s pozdravem vedoucí stravování Ing. Lenka Sedláčková

 

 

NĚCO O STRAVOVÁNÍ

 

Naše mateřská škola velmi lpí na zdravém stravováním dětí.

Dětem je po celý den zajištěn pitný režim, který je nezbytnou součástí zdravého stravování.Podáváme čaje jak ovocné tak i bylinkové, sirupy a 100% ovocné šťávy, které ředíme vodou.Minimalizujeme slazení nápojů a zcela se vyhýbáme nápojům s umělými sladidly.

Při sestavování jídelníčku se řídíme SPOTŘEBNÍM KOŠEM. Spotřební koš je průměrná spotřeba vybraných surovin (maso, ryby, luštěniny,ovoce, zelenina,cukry,tuky,brambory,mléko a mléčné výrobky) za měsíc, kterou musíme splnit. Proto jsme vázáni povinností, kolikrát v měsíci budou zařazeny ryby, luštěniny atd.

Dětem je v dostatečném množství podávána čerstvá zelenina a ovoce.

Na svačinky dětem podáváme různé druhy pomazánek např. zeleninové, luštěninové, rybí, tvarohové. Abychom snížili tuky a zvýšili mléčné výrobky, přidáváme do pomazánek tvaroh (pokud to lze), který je velmi zdraví prospěšný.

Mléčné výrobky a mléko jsou v jídelníčku také zařazovány hojně.

Hlavní jídlo a polévky připravujeme z čerstvých surovin. Nepoužíváme v žádném případě instantní polévky a šťávy!

Vyhýbáme se tučným pokrmům, proto smažená jídla máme 1-2krát za měsíc.

Hlavní sladká jídla vaříme 1krát za 14dní.

Mnohé děti se ve školce setkají s novými a pro ně neznámými jídly a chutěmi.

Děti se do jídla nenutí!!!Paní učitelky se je snaží zdravě motivovat, aby alespoň ochutnaly, když se jim do určitého jídla nechce.

 

Naším cílem je za spolupráci s rodiči, dosáhnout toho, aby děti braly zdravou stravu za přirozenou součást stravování a naučily se jíst i méně oblíbená jídla mezi dětmi. Nevyhýbaly se zelenině, ovoci, luštěninám, pomazánkám a na svačiny nevyžadovaly jen suché pečivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz mateřské školy začíná v 6.00hod a končí v 16.30hod.

Rodičům je umožněn příchod dětí do mateřské školy dle jejich možností do 8.00hod. Důraz je kladen na postupnou adaptaci na prostředí mateřské školy a rodičům je umožňován přístup do školky po dohodě s paní učitelkou.